Wersja Kontrastowa

Siłownia

Siłownia

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

 

 

  1. Siłownia jest obiektem ogólnodostępnym, usytuowanym w Lipnie przy ulicy 11­-go Listopada 13 a.
  2. Siłownia czynna jest : poniedziałek -piątek 13.00-21.00,  Sobota -13.00-20.00.
  3. Z siłowni korzystać mogą:
       -Osoby pełnoletnie;
       -Młodzież w wieku 16-17 lat po okazaniu zgody od rodzica lub opiekuna prawnego.
  1. Z siłowni może korzystać jednoczenie maksymalnie 10 osób.
  2. Czas korzystania z siłowni wynosi minimum 1 godzinę.
  3. Torby i ubrania powinny być pozostawiane w szatni.
  4. Po wejściu do siłowni obowiązkiem ćwiczącego jest sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprawdzenie kompletności elementów ruchomych oraz po zakończeniu ćwiczeń odłożenie sprzętu na miejsce jego usytuowania.
  5. Do uczestniczenia w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy, a przede wszystkim czyste zmienione przed zajęciami obuwie (ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika).
  6. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków należy natychmiast powiadomić pracownika MOSiR, w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczącego.
10. Nie wskazane jest zajmowanie stanowisk podczas odpoczynku.
11. Pracownik MOSiR ma prawo usunąć osoby za nieprzestrzeganie regulaminu.
12. Za wszelkie szkody powstałe na terenie siłowni z winy ćwiczącego odpowiada użytkownik.
13. Niezastosowanie się do powyższego regulaminu spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z siłowni.
14. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń sportowo- rehabilitacyjnych.
15. Z siłowni mogą korzystać wyłącznie użytkownicy, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Użytkownicy wykonują ćwiczenia wyłącznie na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
16.  Zakup biletu lub karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków regulaminu siłowni.

Pliki do pobrania

Regulamin Siłowni

Pobierz