Wersja Kontrastowa

Cennik

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 1 /2024 Burmistrza Miasta Lipna

z dnia 02 Styczeń 2024 roku

 

 

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z KRYTEJ PŁYWALNI W LIPNIE

 

I. BILETY WSTĘPU NA BASEN

 

Lp.

Usługa

Cena biletu (zł)

normalnego

ulgowego

1

Wejście - bilet jednorazowy indywidualny (1 godzina)

14,00

12,00

2

Wejście-  bilet jednorazowy indywidualny- Tanie poranki

(1 godzina)

9,00

7,00

3

Wejście-  bilet jednorazowy indywidualny- Tańsze weekendy (1 godzina)

11,00

9,00

4

 

Wejście grup zorganizowanych (min. 10 osób)

(od osoby za 1 godzinę)

 

13,00

11,50

5

Wejście - bilet jednorazowy grupowy (min. 10 osób)

(od osoby za 1 godzinę)  dla klubów sportowych i Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów

7,00

6

Wejście - bilet jednorazowy dla służb mundurowych (Straż, Policja)            i ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (po okazaniu ważnej legitymacji)

8,00

7

Wejście grup szkolnych (min. 15 uczniów + opiekun)

(od osoby za 1 godzinę, opiekun wstęp wolny)

9,00

8

Wejście rodzinne (2 + 1)- dwoje dorosłych + dziecko do 12 lat

25,00

9

Wejście rodzinne (1 + 1)-jeden dorosły + dziecko do 12 lat

19,00

10

Wejście dla seniora 60 +

10,00

11

Wejście bez limitu czasu (1 osoba)

25,00

12

Wejście jednorazowe instruktora pływania (1 godzina)

11,00

13

Wejście bez limitu czasu instruktora pływania (1 osoba)

23,00

    14

Weteran oraz weteran poszkodowany (po  okazaniu legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego)

Wstęp wolny

15

Dopłata za przekroczenie limitu czasu (1 minuta)

0,20

       16      Wejście jednorazowe  (za 1 godzinę) dla klientów MEDI COVER normalny 9 zł ulgowy 7 zł

       17      Wejście jednorazowe  (za 1 godzinę) dla klientów VANITY STYLE  normalny 12 zł

Każde kolejne dziecko do lat 12 przy bilecie rodzinnym  7 zł

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z BILETÓW ULGOWYCH:

 

 

ULGI I UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

1

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

( inwalidzi dawnej I grupy ) 

( bezpłatny wstęp opiekuna ) - (1 godzina)

5,00

2

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub lekkim

( dawna II i III grupa inwalidzka ) - (1 godzina)

8,00

 

WARUNKIEM OTRZYMANIA ULGOWEGO BILETU JEST OKAZANIE STOSOWNEJ LEGITYMACJI LUB ORZECZENIA LEKARSKIEGO.

 

II.  ABONAMENT NA BASEN

 

Lp.

Usługa

Cena (zł)

1

Abonament (czas kąpieli równowartość 210,00)

140,00

 

 

 

 

III. WYNAJĘCIE BASENU

 

Lp.

Usługa

Cena (zł)

1

Wynajęcie basenu sportowego- dużego (1 godzina)

420,00

2

Wynajęcie basenu rekreacyjnego- małego (1 godzina)

200,00

3

Wynajęcie ? basenu rekreacyjnego- małego ( 1 godzina)

100,00

4

Wynajęcie jednego toru- duży basen

(za 1 godzinę, maksymalnie dla 8 osób)

75,00

 

1

Opłata za zgubiony lub zniszczony pasek z transponderem

60,00


IV. SIŁOWNIA

Lp.

Usługa

Cena (zł)

1

Siłownia (za 1 godzinę)

9,00

2

Rezerwacja /1 godzina

60,00

    3

Karnet na 10 wejść ( za 10 godzin)

                    60,00

    4

Karnet na 20 wejść ( za 20 godzin)

                    95,00

    5

Weteran i weteran poszkodowany( po okazaniu legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego)

           Wstęp wolny   

6

Tabata (zajęcia grupowe)

10,00

7

Trening obwodowy (zajęcia grupowe)

10,00

8

Trening indywidualny

30,00

     9

Wejście jednorazowe  (za 1 godzinę) dla klientów MEDI COVER normalny 

                       6,00 

    10     Wejście jednorazowe  (za 1 godzinę) dla klientów VANITY STYLE  normalny 8 zł

 

V. AEROBIK / ZUMBA / STEPY

 

Lp.

Usługa

Cena (zł)/h

1

Karnet na 4 wejścia  (za 4 godziny)

60,00

2

Karnet na 8 wejść (za 8 godzin)

90,00

3

Karnet na 16 wejść (za 16 godzin)

150,00

4

Wejście jednorazowe ( za 1 godzinę)

17,00

5

Wejście jednorazowe (za 1 godzinę) dla klientów MEDICOVER

11,00

     6     Wejście jednorazowe  (za 1 godzinę) dla klientów VANITY STYLE  normalny 14 zł

 

VI. WYNAJĘCIE SALI FITNESS/SIŁOWNI

 

Lp.

Usługa

Cena (zł)/h

1

Opłata za wynajęcie sali fitness lub siłowni

(za 1 godzinę)*

 

60,00 brutto

2

Opłata za wynajęcie sali fitness lub siłowni

(za 1 godzinę)* - dla klubów sportowych

 

 

50,00 brutto

*wejście na zajęcia maksymalnie dla 15 osób ćwiczących

 

 

VII. OPŁATY ZA KORZYSTANIE  Z POWIERZCHNI  REKLAMOWEJ NA KRYTEJ PŁYWALNI I STADIONIE MIEJSKIM

Lp.

Usługa

Cena (zł)

1

Reklama wewnętrzna i zewnętrzna (na budynku)

15,00 netto/m2

(za 1 miesiąc)

 

 

VIII. OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE STADIONU MIEJSKIEGO W LIPNIE IM. W. WITECKIEGO - ( ul. Sportowa 13 )

Lp.

Usługa

Cena (zł)

1

Wejście jednorazowe - wynajem płyty głównej lub bocznej stadionu na mecz, wraz  zapleczem ( szatnie, prysznice )

- 1 mecz  2 x 45 min

400,00

2

Wejście jednorazowe na płytę główną lub boczną boiska stadionu na treningi, wraz z zapleczem (szatnie) prywatnych dziecięcych szkółek piłkarskich (max. 15 osób)

- 1 wejście = 60 minut

 

50,00

 

IX. KARTA DUŻEJ RODZINY, KARTA SENIORA

Lp.

Usługa

Cena (zł)

1

Karta dużej rodziny, karta seniora

 

- 20 % od ceny wejścia na basen lub siłownię

 

 

X. ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH

1. W przypadku usług świadczonych przez MOSiR nieujętych w cennikach, a dotyczących organizacji imprez zastosowanie mają także indywidualne umowy z kontrahentami w oparciu o specyfikę tych imprez na podstawie kalkulacji przewidywanych kosztów rzeczowych  i osobowych.

2. Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do ustalania cen na w/w usługi zgodnie z opracowaną kalkulacją kosztów.

Pliki do pobrania

Cennik 2023 r.

Pobierz